Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Soal Bahasa Jawa Bab Pewayangan dan Kunci Jawaban

1.  Lakon sing nyritakake babagan Pandhawa lan Kurawa, diarani . . . .

a. Pancawala

b. Mahabarata

c. Baratayudha

d. Ramayan


2. Pandhawa kuwi cacahe ana . . . .

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6


3. Pambarepe Pandhawa yaiku . . . .

a. Yudhistira

b. Bima

c. Harjuna

d. Nakula – Sadewa


4. Bapake Pandhawa asmane . . . .

a. Prabu Pandu Dewanata

b. Prabu Dewatacengkar

c. Prabu Kresna

d. Prabu Ramawijaya


5. Pandhawa sing kembar yaiku . . . .

a. Yudhistira

b. Bima

c. Harjuna

d. Nakula – Sadewa


6. Pusakane Harjuna yaiku . . . .

a. Jamuskalimasada

b. Kuku Pancanaka

c. Gada Rujakpolo

d. Panah Pasopati


7. Perang gedhe antarane Pandhawa lan Kurawa diarani . . . .

a. Pancawala

b. Mahabarata

c. Baratayudha

d. Ramayan


8. Pandhawa tansah diparingi pangayoman saka Gusti Sing Mahakuasa amarga Pandhawa duwe watak . . . .

a. Licik

b. Seneng nglarani

c. kendel mbelani bebener

d. Seneng fitnah lan ngapusi


9. Usada tegese . . . .

a. Pusaka

b. Raja

c. Bojo

d. Tamba


10. Ide pokok yaiku. . . .

a. Kalimat kapisan sajeoning paragrap

b. Ide utama sawijining paragrap

c. Gabungan saja paragrap

d. Isine wacan


11. Gamane Bima diarani . . . .

12. Kang diarani satriya getih putih yaiku . . . .

13. Ratu ing Kraton Madukara asmane . . . .

14. Kurawa cacahe ana . . .

15. Peputra tegese . . . ..

16. Garwa tegese. . . .

17. Gaman tegese. . . .

18. Sebutna Pandhawa kanthi urut!

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..............

19. Sebutna Bapak lan Ibune Pandhawa kanthi jelas!

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..............

20. Apa kang diarani Ringkesan?

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... ..............


Kunci Jawaban

1. B

2. C

3. A

4. A

5. D

6. D

7. C

8. C

9. D

10. B

11. Gada rujakpolo

12. Yudhistira 

13. Janaka / arjuna

14. 100

15. Anake

16. Bojo 

17. Pusaka / senjata

18. Yudhistira, werkudara, janaka, nakula, sadewa

19. Yudhistira, werkudara janaka (putrane prabu pandu dewanata lan dewi Kunti) 

Nakula, sadewa (putrane prabu pandu dewanata lan dewi madrim)

20. Ringkesan yaiku nuliske maneh crita kang wis diwaca kanthi ringkes tanpa ngowahi isine crita

close