Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bacaan Tahiyat Awal

Doa Tahiyat Awal Dalam Sholat Lengkap Tulisan Arab Latin dan Artinya

Pengertian Tahiyat Awal

Tahiyat awal merupakan salah satu tahapan dalam shalat yang dilakukan setelah salam akhir pada rakaat terakhir. Tahiyat awal juga dikenal dengan sebutan tasyahud awal atau tasyahud pertama. Bacaan tahiyat awal ini menjadi salah satu bagian penting dalam shalat yang harus diperhatikan oleh setiap muslim.

Tujuan dan Manfaat Tahiyat Awal

Tahiyat awal memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang penting bagi setiap muslim. Beberapa tujuan dari bacaan tahiyat awal antara lain:

1. Mengucapkan Salam kepada Nabi Muhammad SAW

Dalam bacaan tahiyat awal, terdapat kalimat salam yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan salam kepada Nabi, seorang muslim dapat merasa dekat dan mengingat kebesaran beliau sebagai utusan Allah.

2. Memperkuat Konsentrasi dalam Shalat

Dengan membaca tahiyat awal, seorang muslim akan terfokus pada bacaan dan gerakan yang dilakukan dalam shalat. Hal ini dapat membantu memperkuat konsentrasi dalam menjalankan ibadah shalat.

3. Mendapatkan Pahala Tambahan

Setiap amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala tambahan. Begitu juga dengan bacaan tahiyat awal yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan.

Bacaan Tahiyat Awal

Bacaan tahiyat awal dalam shalat terdiri dari beberapa kalimat yang harus dibaca oleh setiap muslim. Berikut adalah bacaan tahiyat awal:

At-tahiyyatu lillahi was shalawatu wattayyibatu. As-salamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.

Artinya:

Segala penghormatan, segala pujian, dan segala kebaikan hanya untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah tercurah kepada Nabi Muhammad. Semoga keselamatan juga tercurah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Waktu Membaca Tahiyat Awal

Tahiyat awal dibaca setelah salam akhir pada rakaat terakhir dalam shalat. Setelah membaca salam, seorang muslim duduk sejenak untuk membaca tahiyat awal sebelum melanjutkan dengan bacaan tahiyat akhir dan salam.

Keutamaan Membaca Tahiyat Awal

Membaca tahiyat awal memiliki keutamaan dan keberkahan tersendiri. Beberapa keutamaan membaca tahiyat awal antara lain:

1. Mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad SAW

Bagi setiap muslim yang membaca tahiyat awal dengan penuh keikhlasan, mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak.

2. Mendapatkan Pahala Berlimpah

Membaca tahiyat awal dengan khusyuk dan penuh keikhlasan akan mendatangkan pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Pahala tersebut akan menjadi bekal di akhirat nanti.

3. Menjadi Ibadah yang Membawa Kedamaian

Bacaan tahiyat awal yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan akan membawa kedamaian dan ketenangan jiwa bagi setiap muslim. Ibadah shalat menjadi lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kesimpulan

Bacaan tahiyat awal merupakan bagian penting dalam shalat yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Tahiyat awal dilakukan setelah salam akhir pada rakaat terakhir dan memiliki tujuan serta manfaat yang penting. Dengan membaca tahiyat awal dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, setiap muslim dapat merasakan keutamaan dan keberkahan yang terkandung di dalamnya.

close