Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Bacaan Idgham Mimi

Contoh Bacaan Idgham Mimi
Contoh Bacaan Idgham Mimi

Definisi Idgham Mimi

Idgham Mimi adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu Tajwid yang terjadi ketika huruf Mim (م) bertemu dengan huruf Ba (ب), Ta (ت), Tsa (ث), Jim (ج), dan Ha (ح) dalam satu kata. Hukum ini mengharuskan kita untuk menggabungkan kedua huruf ini menjadi satu suara yang hanya diucapkan sekali saja.

Contoh Bacaan Idgham Mimi

Berikut adalah beberapa contoh bacaan Idgham Mimi dalam Al-Quran:

1. Surah Al-Baqarah Ayat 4

"Wa alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika"

Pada ayat tersebut, terdapat Idgham Mimi pada kata "ma" dan "unzila", sehingga kedua huruf Mim tersebut digabungkan menjadi satu suara yang diucapkan sekali saja.

2. Surah Ali Imran Ayat 39

"Falaamma wada'a zakariyya al-mihraba"

Idgham Mimi terjadi pada kata "zakariyya" dan "al-mihraba", sehingga kedua huruf Mim tersebut diucapkan secara bersatu.

Cara Membaca Idgham Mimi dengan Benar

Untuk membaca Idgham Mimi dengan benar, perhatikan langkah-langkah berikut:

1. Memahami Huruf Mim dan Huruf Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami bagaimana cara mengucapkan huruf Mim dan huruf Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha secara benar.

2. Menggabungkan Suara

Ketika huruf Mim bertemu dengan huruf Ba, Ta, Tsa, Jim, atau Ha dalam satu kata, gantikan dua suara huruf tersebut dengan satu suara yang diucapkan sekali saja.

3. Praktikkan Bacaan Idgham Mimi

Untuk menguasai bacaan Idgham Mimi, lakukan praktik secara berkala dengan membaca Al-Quran dan memperhatikan kata-kata yang mengandung huruf Mim dan huruf Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha.

Manfaat Menguasai Bacaan Idgham Mimi

Menguasai bacaan Idgham Mimi sangat penting dalam mempelajari ilmu Tajwid. Dengan menguasai hukum ini, Anda dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam agama Islam. Selain itu, kemampuan membaca dengan baik juga akan memperindah dan menghormati Al-Quran sebagai kitab suci umat Muslim.

Kesimpulan

Idgham Mimi adalah salah satu hukum bacaan dalam ilmu Tajwid yang mengharuskan kita untuk menggabungkan suara huruf Mim dan huruf Ba, Ta, Tsa, Jim, Ha dalam satu kata menjadi satu suara yang diucapkan sekali saja. Menguasai bacaan Idgham Mimi sangat penting dalam mempelajari ilmu Tajwid dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

close